• تاکسی تبلیغاتی
  • تاکسی تبلیغاتی

تاکسی تبلیغاتی چیست؟

تبلیغاتی با تاکسی نوع جدید از  تبلغاتی محیطی در ایران  است که به تازگی در حال شکل گیری است  از آنجایی که این تبلیغات جدید می باشد می تواند برای مخاطب، جذاب هم باشد. تبلیغات تاکسی اگر با اصول و خلاقانه انجام شود بهتر می تواند بر روی مخاطب اثرگذار باشد. اگر از ایده های ناب کسب و کار و تبلیغات در زمینه کاری خود استفاده کنیم قطعا موفق خواهیم شد. در بین روشهای تبلیغاتی مختلف روشی نیز با نام تبلیغات ترانزیتی وجود دارد که تبلیغات تاکسی نیز یکی از انواع تبلیغات ترانزیتی است. تاکسیها این قابلیت را دارند که به یکی از ابزارهای قدرتمند برای تبلیغات و معرفی کسب و کارها تبدیل شوند. تبلیغات بر روی وسایل نقلیه در کشور ما بیشتر مربوط به اتوبوسهای عمومی بوده است اما اخیرا تبلیغات تاکسی نیز مورد توجه قرار گرفته است. تبلیغات تاکسی این قابلیت را دارد که کسب و کارهای مختلف را به اهداف تبلیغاتیشان برساند.

تاریخچه تبلیغات تاکسی

این عمل اولین بار در سال ۱۹۷۶ در آمریکا بنیانگذاری شد . در این روش با صب بیلبوردهای روی سقف تاکسی به صورت ابتدایی و نصب برچسب های تبلغاتی روی این بیلبورد تبلغات انجام می شدو چون تاکسی یک وسیله حا و نقل عمومی بود و به تعداد بی شماری در هر شهر موجود است بهترین انتخاب در این راستا بود چون مسیرهای مشخص و به کسب کارهای آن نفطه اجازه می داد تبلغات رو مدیریت کنن بهترین گزینه تبلغات انتخاب شد .

مزیتی که تاکسی های تبلغاتی نسبت به سایر روشهای تبلغاتی داشت این بود که همیشه در حال خرکت بودنند و ازجای به جای دیگر در حال حرکت بودند .

این روش ادامه چیدا کرد تا در سال ۲۰۱۱ بیلبوردهای ساده جای خود را به بیلبوردهای دیجیتال دادند که این عمل اخیتار عمل بسیار بالای در اختیار آگهی دهنده ها میگذاشت چون تبلغات را از حالت خشک و بی روح به حالت پویا درآوردند .

در سالهای بعدی تبلغات در  تاکسی رواج بیشتری پیدا کرد تا جای کخ با گزاشتن بروشورهای در داخل تاکسی تبلیغات انجام می پذیرفت . این عمل هزینه بالای نسبت به روشهای دیگه داشت  چون اگر مسافر تراکت یا بروشور را با خود می برد باید جایگذاری می شد و این به ضرر آگهی دهنده نبود.در اینجا بود که پیشرفت تکنولوژی به کار آمد و نصب پنلهای lcd   در داحل تاکسی ها شروع شد .

تاریخچه تاکسی تبلیغاتی

تاکسی تبلیغاتی با برند A&D امیر عباس محمدی کوشکی  بنیانگذاری شد که با نصب یک پنل  در داخل تاکسی  اقدام به پخش تبلغات در دمحیط داخلی تاکسی می کند ایم امر باعث افزایش بازدید توسط عموم  می شود که مزیت این طرح به طرحهای دیگه تبلیغات در تاکسی این است که تمامی افراد در داخل تاکسی  می توانند تبلغات را ببینن و فقط بریا ردیف پشت نیست .

مزایای تبلیغات تاکسی

۱ کم شدن هزینه کرایه ها

۲ اشتغال زایی

۳ بالا بردن فرهنگ شهروندی

۴ ارزان بودن آن نسبت به خیلی از رسانه های تبلیغاتی دیگر. ازجمله :

تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات رادیویی، تبلیغات در مجلات، تبلیغات بیلبورد، تبلیغات با روزنامه، تبلیغات بر روی اتوبوس و…

۵ عمومی بودن آن

۶ به مخاطب نزدیک بودن

۷ پوشش دادن افراد مختلف

۸ اثر دیداری بر روی مخاطب

۹ جذاب بودن به دلیل جدید بودن

۱۰ با دوام بودن تبلیغات

۱۱ نقش در زیباسازی فضای شهری

معایب تبلیغات تاکسی

۱ اثرگذاری آن نسبت به تبلیغات بر روی اتوبوس کمتر می باشد، چون کوچکتر است

۲ معمولا این تبلیغات را، تاکسی ها قبول نمی کنند

۳ باعث حواس پرتی بقیه راننده ها می شود

انواع تبلیغات تاکسی (داخل تاکسی)

۱ بصورت جزوه در کیسه پشت صندلی

۲ آویزان کردن عکس در پشت صندلی

۳ نمایش عکس یا فیلم در مانیتور پشت صندلی

۴ چسباندن تبلیغات به شیشه مثلثی پنجره های عقب

۵ چسباندن تبلیغات بر روی داشبورد

۶ آویزان کردن تبلیغات به دستگیره های گردان شیشه

انواع تبلیغات تاکسی (روی بدنه)

۱ تبلیغات بر روی سقف تاکسی ها

۲ تبلیغات روی درهای عقب و جلوی تاکسی

۳ تبلیغات بر روی شیشه عقب بطوری که جلوی دید را نگیرد

۴ تبلیغات بر روی شیشه های جانبی بطوری که جلوی دید را نگیرد

۵ تبلیغات بر روی سپر

۶ تبلیغات در قسمت بین چراغ های عقب

برای تبلیغات تاکسی چه نکاتی را باید دقت کرد؟

تبلیغات تاکسی

۱ به تفاوت رنگی، بین رنگ تبلیغات و رنگ خودروی مورد تبلیغ دقت کنید.

۲ بهتر است تبلیغات بر روی بدنه تاکسی بصورت تصویری شفاف باشد تا سریع، پیام آن منتقل شود.

۳ تبلیغات داخل تاکسی می تواند هم بصورت متن و هم تصویر باشد.

(منبع:وبلاگ ماهان تیموری)