هدف ما خدمت گذاری

هدف تیم تاکسی تبلیغاتی خدمت  به شما مشتریان عزیزاست لذا در این راستا افتخار این رو داریم که از مجرب ترین تیم توسعه و تبلیغات بهره بگیریم تا همیشه در خدمت رسانی شماره یک باشیم.

Helen Parkins
Helen ParkinsCEO & Founder
Eric Widget
Eric WidgetCTO & Partner
Jason Response
Jason ResponseCFO & Partner
Dylan Meringue
Dylan MeringueDirector of Operations
Will Barrow
Will BarrowHR Director
Indigo Violet
Indigo VioletBusiness Development
Gordon Norman
Gordon NormanDevelopment Manager
Richard Tea
Richard TeaDesign Manager

به گستره بی نهایت مشتریان ما به پیوندید!!

عضویت در تاکسی تبلیغاتی